งาช้างดำเกมส์ ครั้งที่ 1/2561
จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ

10 เมษายน 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 งานช้างดำเกมส์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ คณะที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการสรุปผลและรับฟังปัญหาในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ

ตารางการถ่ายทอดสด